Giới Thiệu

Ấp ủ từ nhỏ khi lớn lên xây dựng được một trang trại gà chọi của riêng mình. Vừa phục vụ đam mê vừa có thể làm kinh tế vừa chứng minh được rằng có thể sống với đam mê của mình. Quyết tâm đưa dòng gà đòn Vạn Giã nói riêng và gà đòn Việt Nam vươn tầm trong khu vực so với Thái Lam, Campuchia, Trung Quốc. Ủng hộ trang trại gà đòn Khánh Hòa Vương nhé!